WHAT'S NEW

新闻资讯

Contact 联系我们

郑氏新黎明电气股份有限公司

浙江省乐清市工业区

电   话: 0577-27772786

手   机: 13057900925

网   站: www.xlmfbd.com  
公司新闻

郑氏新黎明电气使用的爆炸性环境分类

发布日期:2023-04-07 | 关注:219

                                           郑氏新黎明电气使用的爆炸性环境分类

   爆炸混合物的类型分级:按爆炸危险场所存在易燃物质与空气混合的状态,分为爆炸性气体危险场所和爆
炸性粉尘危险场所两大类。

  I类(煤矿环境):
煤矿瓦斯气体环境;主要是煤矿
甲烷类等气体

  II类和III类(工厂环境):
 除了煤矿瓦斯等气体之外的爆炸性气体
环境和除了煤矿之外的粉尘爆炸性环境;
 爆炸性气体蒸汽(II类)
 爆炸性粉尘纤维类(III类)

     

微信
咨询

微信二维码

客服
热线

13057900925
客服热线